Suunnittele koulutus osaamisperusteisesti

Kuvituskuva, jossa edetään portaita askel kerrallaan. Kuva Christian Horz, Canva.

Järjestöjen koulutuksista voi nyt saada opintopisteitä. Vapaan sivistystyön koulutuksia on mahdollista kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen. Jotta opintosuorituksen voi kirjata Koskeen, ne täytyy suunnitella osaamisperusteisesti ja mitoittaa opintopisteinä. Lisäksi osallistumisen osaaminen tulee arvioida. Toteutus tehdään yhdessä TJS Opintokeskuksen kanssa.

Mitä hyötyä järjestölle?

Ammattiliitoissa on laadukasta koulutusta esimerkiksi henkilöstön edustajille ja yhdistystoimijoille. Oman koulutustarjonnan muotoileminen osaamisperusteiseksi tukee koulutusten kehittämistä ja pedagogista laatua.

Kun järjestö suunnittelee koulutukset järjestön strategisista lähtökohdista ja osaamistavoitteiden näkökulmasta, edistää se olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakoimista. Se tukee koko järjestötoiminnan kehittämistä.

Osallistujalle järjestö tarjoaa näkyväksi tehtyä osaamista opintopisteinä.

  • Ammattiliitot, jotka tarjoavat jäsenilleen opintopisteytettyjä koulutuksia, tarjoavat arvokasta etua jäsenistölleen. 
  • Opiskelijat voivat mahdollisesti hyväksi lukea vapaassa sivistystyössä suoritettuja opintoja omissa oppilaitoksissaan, mikä nopeuttaa opiskelua ja valmistumista. Työelämään siirtyminen nopeutuu, kun jo hankittua osaamista tunnistetaan tutkinto-opiskelussa. 
  • Viralliset todistukset opinnoista voivat edesauttaa työnsaantia ja uralla etenemistä. Todistuksessa kuvattu osaaminen voi olla avuksi palkkaneuvotteluissa ja kehityskeskusteluissa. 

Osaamista yhdessä – opintokeskuksen rooli

TJS Opintokeskuksella on osaamisperusteisten koulutusten järjestämislupa. 

Autamme jäsenjärjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan osaamisperusteisia koulutuksia, viemme opintosuunnitelmat ePerusteisiin ja lopulta osallistujien suorituksen Koski-järjestelmään.  

Kokoamme ammattiliittojen koulutusasiantuntijoita yhteen verkostoitumaan ja kehittämään omaa suunnittelu- ja arviointiosaamista.  Autamme esimerkiksi koulutusten osaamistavoitteiden muotoilemisessa ja osaamisen arviointikriteerien määrittelemisessä.  

Teemme tiivistä yhteistyötä muiden opintokeskusten kanssa ja kehitämme jatkuvasti yhdessä osaamisperusteisia koulutuksia koskevia ohjeistuksia ja toimintatapoja.  

Palvelumme osaamisperustaisen suunnittelun tueksi

Kouluttajafoorumilta löydät ohjeita     

Olemme koonneet itseopiskeltavaa materiaalia osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta Howspace-alustalle. Materiaali toimii johdantona koulutusten suunnitteluun ja antaa tietoa suunnittelun eri vaiheista. Lähetä liittymispyyntö Sirpalle tai Leenalle.

Koski-info: Tietoa osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta

14.12.2022 klo 9–10.30 Teams

Tilaisuudessa esittelemme TJS Opintokeskuksen case-esimerkkejä ja yleisesti opintojen kirjaamista valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteri Koskeen.

Keskustelemme osaamisperusteisten ja opintopisteiksi mitoitettujen koulutusten suunnittelusta ja osaamisen arvioinnista. Infossa kuulet myös kautta aikojen ensimmäisiä kokemuksia ja havaintoja TJS Opintokeskuksen ensimmäisistä Koski-koulutuksista!
Ilmoittaudu Koski-infoon.

Osaamisperusteisen koulutussuunnittelun työpaja

19.1.2023 klo 9–10.30 Teams ja Howspace

Työpajassa saat lisää valmiuksia suunnitella koulutus osaamisperusteisesti. Käsittelemme osaamistavoitteiden muotoilua kohderyhmälähtöisesti, koulutuksen mitoittamista opintopisteiksi ja osaamisen arviointia. Teemme käytännön harjoituksia osallistujien omia esimerkkejä hyödyntäen. Koulutuksen jälkeen osaat pohtia osaamisperusteisuuden hyötyjä ja arvioida, millaiset koulutukset kannattaa toteuttaa osaamisperusteisesti.
Ilmoittaudu työpajaan.

Järjestökohtainen tuki

Kanssamme voi sopia liittokohtaisen perehdytystuokion, työpajan tai konsultaatiotapaamisen. Tämä ei sido mihinkään eikä maksa mitään.

Järjestöille yhteiset osaamistavoitteet teematyöpajoissa

Järjestöilla on paljon samantyyppia koulutuksia. Jokaisen ei tarvitse erikseen miettiä näihin osaamistavoitteita, vaan voimat voidaan myös yhdistää. Tarjoamme mahdollisuutta liittojen yhteisiin suunnittelutyöpajoihin. Työpajojen tuloksena voi syntyä yleiset ja yhteiset ePerusteet vaikkapa yhdistystoiminnan perusteisiin, puheenjohtajana toimimiseen tai henkilöstön edustajan perusosaamiseen liittyen.

Liitto voi käyttää yhteisiä perusteita sellaisenaan tai muokata ja täydentää haluamallaan tavalla. Jos yhteissuunnittelu kiinnostaa sinua, ota yhteyttä suoraan meihin tai ensin siihen tai niihin liittoihin, joiden kanssa olisit kiinnostunut työstämään asiaa.

Ota yhteyttä

Kun haluat lisätietoa, ota yhteyttä! Sinua auttavat kehittämispäällikkö Sirpa Sulku ja koulutus- ja kehittämisasiantuntija Leena Könkkölä.

Sirpa puh. 050 543 9300
Leena puh. 044 069 9979
etunimi.sukunimi@tjs-opintokeskus.fi

Julkaisuaika: 

Perjantai, marraskuu 18, 2022

Lisää uutisia