Tukea työelämän kehittämiseen

Työelämän kehittämisessä lähtökohtamme on aina ammattijärjestön jäsenen näkökulma, niin työntekijän kuin esimiehenkin

Johdanto

Työelämän kehittämisessä lähtökohtamme on aina ammattijärjestön jäsenen näkökulma, niin työntekijän kuin esimiehenkin. Toinen lähtökohta on henkilöstön osallisuutta painottava työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kehittämistyötä teemme pienimuotoisina ohjauksina tai laajempina hankkeina. Autamme järjestöäsi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Järjestöjen yhteishankkeissa voimme toimia koordinaattorina, jolloin huolehdimme osapuolten välisestä yhteistyöstä, kehittämistyön etenemisestä ja toteutuksen arvioinnista. Olemme toteuttaneet monia työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita ammattijärjestöjen ja työpaikkojen kanssa yhteistyössä.

Kun tarvitset kehittämiseen tukea ja ohjausta, ota yhteyttä rehtoriin tai kehittämispäällikköön. Tästä yhteystietoihin.

Reilu peli yhteisöille

Haluatko tietoa ja toimintaohjeita siihen, miten kehittää työprosesseja ja sitä kautta parantaa työhyvinvointia? Reilu Peli työyhteisöille -palvelumme ja materiaalit tarjoavat konkreettista apua.

Kunnossa olevat prosessit ja käytännöt auttavat työntekijöitä jaksamaan työssään. Reilun pelin toiminta-ajatuksena on yhdessä tekeminen. Kehittämistyöhön otetaan mukaan mahdollisimman paljon henkilöitä, joita asia koskee. Siis henkilöstö, henkilöstön edustajat, esimiehet ja johto. Yhteisellä työskentelyllä löytyvät työhyvinvoinnin kehittämisen kohteet ja keinot. Näin kaikki osapuolet motivoituvat helpommin ja sitoutuvat kehittämiseen.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin ohjaamisen välineemme ovat konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan kehittämiseen. Välineet pureutuvat kehittämiskohtiin eri näkökulmista. Sellaisia ovat esimerkiksi psykososiaalisten riskien kartoitus, epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi, muutoksen yhteinen käsittely ja oikeudenmukaisuus työpaikalla. Kaikki välineet ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä. Tutustu välineisiiin.

Miten puuttua häiritsevään palautteeseen?

Työelämän kehittämisessä lähtökohtamme on aina ammattijärjestön jäsenen näkökulma, niin työntekijän kuin esimiehenkin. Toinen lähtökohta on henkilöstön osallisuutta painottava työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Kehittämistyötä teemme pienimuotoisina ohjauksina tai laajempina hankkeina. Autamme järjestöäsi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Järjestöjen yhteishankkeissa voimme toimia koordinaattorina, jolloin huolehdimme osapuolten välisestä yhteistyöstä, kehittämistyön etenemisestä ja toteutuksen arvioinnista. Olemme toteuttaneet monia työelämään ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä hankkeita ammattijärjestöjen ja työpaikkojen kanssa yhteistyössä.

Kun tarvitset kehittämiseen tukea ja ohjausta, ota yhteyttä rehtoriin tai kehittämispäällikköön. Tästä yhteystietoihin.