Koulutus

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Ilmoittaudu koulutukseen

8.4.2024-24.4.2024

Verkkokoulutus

Yhdistysaktiivi, Liiton jäsen, Henkilöstön edustaja

Työhyvinvointi

220 €

Kenelle

Utbildningens målgrupp: Utbildning är riktad åt alla som intresserar sig om arbetsvälmåendet och hur den kan främjas och utvecklas. Utbildningen är avsedd både för ledningen och alla anställda.

Tavoite

Utbildningens mål: Utbildningen för Välbefinnande i arbetet -kortet® ger konkreta mål och verktyg för en fortsatt utveckling på arbetsplatsen. Den hjälper till att forma en gemensam uppfattning om välbefinnande, utformar roller och ansvar och främjar samarbete.

Esittely

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.

Paikka

Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och en webinar i Teams.

Ohjelma

Webbdel
Webbdelen är öppen 8.-22.4.2024
Reservera ca 3,5 timmar i studietid

Webbinarium
Tidpunkt 24.4.2024
Varaktighet 12.30–16.00

Kouluttaja

Siv Björkqvist

Siv Björkqvist är en utbildningsspecialist som jobbar i samarbete med Arbetarskyddscentralen. Hon har jobbat flera år med utbildning Välbefinnande i arbetet-kortet både för vanliga arbetstagare samt chef och övre ledning.

Kouluttajan kuva

Viimeinen ilmoittautumispäivä

8.3.2024

Peruutusehdot

Du kan avboka ditt deltagande kostnadsfritt två veckor innan utbildningen börjar. Om du avbokar senare eller inte avbokar alls tar vi ut en deltagaravgift.

Lisätietoja

Lisätietoa saat osoitteesta toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai soita (09) 229 3030.

Lisää koulutuksia