Liiton jäsen

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.

DEI i nötskärl – Arbetsliv är för alla

Utbildningens innehåll:
Under första halvan lär vi oss att förstå vad mångfald i arbetsgemenskapen innebär. Vi går in på vad det är vi menar då vi talar om mångfald. Vi lär oss om innebörden med begreppen rättvisa och inkludering. Vi går igenom modellen för inkluderande team.
Under andra halvan går vi in på de nyttor som det här process som gäller mångfald, inklusion och rättvisa för med sig till arbetsgemenskapen. Vi talar också om vad detta betyder i praktiken och går igenom deltagarnas frågor som stigit fram i förhand.

Yhdistystoiminnan johtaminen

Asiantuntijaluento tarjoaa ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Tämä on ensimmäinen kahden luennon sarjasta. Toinen yhdistystoiminnan johtamisen luento on 9.10.2024. Voit osallistua yhteen tai molempiin!

Yhdistystoiminnan johtaminen

Asiantuntijaluento tarjoaa ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Tämä on toinen kahden luennon sarjasta. Ensimmäinen yhdistystoiminnan johtamisen luento on 20.3.2024. Voit osallistua yhteen tai molempiin!

Työhyvinvointiwebinaari – Planetaarinen työhyvinvointi

Planetaarinen työhyvinvointi pohjautuu ajatukselle, että ilman elinvoimaista planeettaa ei ole yrityksiä, eikä työhyvinvointia. Ekososiaalinen sivistysajattelu kannustaa meitä rakentamaan hyvinvointikäsityksemme kestävälle pohjalle.

Kestävän työhyvinvoinnin lähteitä ovat yhteisöllisyys, organisaation monimuotoisuus, uuden oppiminen, autonomia ja työn merkityksellisyys. Ne auttavat meitä rakentamaan kestävämpiä organisaatioita. Parhaimmissa organisaatioissa yhdistyvät ihmisten, organisaation ja planeetan hyvinvointi.

Tule mukaan luennolle saamaan näkökulmia kestävästä, planetaarisesta työhyvinvoinnista!

Yhdistystoiminnan johtaminen -sarja

Asiantuntijaluennot tarjoavat ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen ja ohjaamiseen. Teemat ja kouluttajat vaihtuvat vuosittain.

Luentosarjan ajankohdat ovat 20.3.2024 ja 9.10.2024. Halutessasi voit osallistua yhteen tai molempiin.

Pensionsinfo

Beskrivning –
– Vilka omfattas av pensionsskyddet?
– Hur beräknas pensionen?
– Vilka pensionsförmåner finns det för olika situationer i livet?
– Kan man arbeta vid sidan av pensionen?

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastaja tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja esimerkkimateriaalin käsittelyä toiminnantarkastuksen näkökulmasta.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastaja tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja esimerkkimateriaalin käsittelyä toiminnantarkastuksen näkökulmasta.