Liiton jäsen

Työnhakuvideo tekoälyllä

Koulutuksessa tutustumme ilmaiseen Clipchampiin sovelluksena tai selaimen kautta. Clipchampista käymme läpi:
– Näin kuvaat videon tietokoneella suoraan
– Puhelimella kuvatun videon tuonti editoitavaksi
– Tekoälyllä videon automaattinen tyylittely
– Videon peruseditointi ja leikkaaminen
– Tekstitys tekoälyllä
– Teksti puheeksi
– Videon tallentaminen ja jakaminen eteenpäin

Suoratyönhaku

Kouluttaja käy läpi suoratyönhaun keskeisiä asioita.

Ensimmäisenä asia on CV, jonka tulee kunnossa. Toiseksi, jotta headhunter voi löytää potentiaalisen työntekijän, on oleellista hyödyntää LinkedIniä ja CV-tietokantoja. Ja kolmanneksi, hakijan kannattaa valmistautua headhunterin soittoon, keskustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin.

Kouluttaja antaa lisäksi linkkejä hyödylliseen lisämateriaaliin ja vastaa osallistujien kysymyksiin.

DEI i nötskärl – Arbetslivet är för alla

Utbildningens innehåll:
Under första halvan lär vi oss att förstå vad mångfald i arbetsgemenskapen innebär. Vi går in på vad det är vi menar då vi talar om mångfald. Vi lär oss om innebörden i begreppen rättvisa och inkludering. Vi går igenom modellen för inkluderande team.
Under andra halvan går vi in på den nytta som den här processen som gäller mångfald, inklusion och rättvisa för med sig till arbetsgemenskapen. Vi talar också om vad detta betyder i praktiken och går igenom deltagarnas frågor som kommit fram på förhand.

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.

Yhdistystoiminnan tulevaisuus

Asiantuntijaluento tarjoaa näkökulmia yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Yhdistystoiminnan tulevaisuus

Asiantuntijaluento tarjoaa näkökulmia yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Ikäsyrjintä työnhaussa

Koulutuksessa saat tietoa siitä, miten ikäsyrjintä suomalaisessa työelämässä ilmenee ja kuka sitä eniten kohtaa. Suomalaisten työnantajien suhtautumisesta vanhempiin työntekijöihin on olemassa tutkimustietoa. Tarkastelemme sen avulla, kuinka asenteet ovat muuttuneet ja muuttumassa. Meillä on työelämässä myyttejä, joita vanhempiin työntekijöihin liitetään – mitä ne ovat ja miten työnhaussa voi korostaa ja hyödyntää ikään liittyviä vahvuuksia. Ikäsyrjintä ilmiönä on totta, mutta muutosta parempaan on myös näkyvissä.

Koulutus on luonteeltaan aktiivinen ja siinä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja. Osallistumiselle on hyvä varata rauhallinen tila, jotta voi halutessaan laittaa mikrofonin päälle. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Pensionsinfo

Beskrivning:
– Vilka omfattas av pensionsskyddet?
– Hur beräknas pensionen?
– Vilka pensionsförmåner finns det för olika situationer i livet?
– Kan man arbeta vid sidan av pensionen?
Du kan också få svar till egna frågor.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.