Liiton jäsen

TJS-työhyvinvointiwebinaari – Sisäinen motivaatio ja innostus

Puheenvuorossa tutustutaan innostuksen ja motivaation johtamiseen liittyviin oppeihin, joiden avulla pystyy johtamaan ihmislähtöisesti huomioiden yksilöllisesti motivaatiotekijät sekä ihmisten erilaisuuden. Tutkimukset vahvistavat, että pitkäkestoinen hyvinvointi edellyttää aitoa motivaatiota itse tekemistä kohtaan. Innostuksen ylläpito edellyttää mielekkäiden sisältöjen lisäksi myös ymmärrystä toiminnan päämäärien merkityksestä ja vaikuttavuudesta. Näiden asioiden kirkastaminen on innostuksen johtamisen ytimessä.

Puheenvuorossa käsitellään
– menetelmiä johtaa innostusta ja motivaatiota yksilölähtöisellä tavalla.

– tutustutaan hieman vahvuuskeskeiseen ajatteluun ja menetelmiin kehittää yhteistä toimintaa ihmisten vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kautta.

– tutustutaan tapoihin kartoittaa innostuksen ja motivaation lähteitä kuin myös niiden mahdollisia tuhoajia.

Luennon yhteydessä tarjoamme mahdollisuuden käydä ja jatkaa keskustelua Howspace-alustalla.

LinkedIn työnhaussa

Koulutus on luonteeltaan aktiivinen ja siinä on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Suosittelemme osallistumaan mieluummin tietokoneelta kuin puhelimesta, koska näin voit paremmin samalla itse selata nettiä.

Piilotyöpaikat työnhaussa

Koulutuksessa kuulet, mitä piilotyöpaikat ovat ja miksi aihe on tärkeä. Hahmotat, mistä piilotyöpaikkoja voi etsiä ja saat vinkkejä piilotyöpaikan hakemiseen.

Näkökulmia oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen

Omaa osaamista on toisinaan haastavaa tunnistaa ja sanoittaa, mutta se on taito, jota voi oppia.

Koulutuksessa tarkastellaan osaamista osaamisidentiteettikäsitteen kautta. Saat vinkkejä oman osaamisesi ja työnhakuun liittyvien vaihtoehtojen kartoittamiseen. Sisältö perustuu tulevaisuuden tutkimuskeskuksen oppeihin, joita on kertynyt osaamiseen, työelämään ja ohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa.

Työnhaku yli 50-vuotiaana – oma taiteenlajinsa

Uravalmentaja Tiina Myöhänen-Astikainen tapaa työssään paljon kokeneita asiantuntijoita ja esihenkilöitä, jotka painivat työnhakuun liittyvien pulmien kanssa. Työllistymisen vaikeutuminen iän myötä on hänestä osittain totta, mutta siitä ei pitäisi tehdä itseään toteuttavaa ennustusta. Hän antaa webinaarissa vinkkejä siihen, mihin jo työuransa puolenvälin ylittäneen kannattaa työnhaussa panostaa.
Tämä koulutus on luonteeltaan keskusteleva ja toivomme, että varaat osallistumiseen rauhallisen tilan, jossa sinulla on pienryhmäkeskusteluihin osallistuessasi mahdollisuus laittaa kamera ja mikrofoni päälle.

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitä yhdistyksen hallituksen toimintaan kuuluu? Millaisia tehtäviä ja rooleja hallituksen jäsenillä on? Kuinka vahvistaa sitoutumista hallitustyöskentelyssä? Koulutuksessa käsittelemme hallituksen tehtäviä, hallituksen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia tehtävärooleja innostusta ja motivaatiota unohtamatta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen normipohjan ja historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastajan tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja toiminnantarkastukseen liittyvän harjoitteen.

Yhdistystoiminnan johtaminen -luentosarja

Asiantuntijaluennot tarjoavat ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia sekä inspiraatiota yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Kaksiosaisen luentosarjan ajankohdat ovat 22.3.2023 ja 24.10.2023. Halutessasi voit osallistua yhteen tai molempiin.