Koulutus

Onnistu asiakaskohtaamisessa

Ilmoittaudu koulutukseen

19.4.

Helsinki

Liiton työntekijä

Työelämätaidot

250 €

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu liitossa asiakas- ja jäsenrajapinnassa työskenteleville, kuten jäsensihteereille ja juristeille.

Tavoite

Asiakaskohtaamiset liiton työssä voivat pitää sisällään hyvin vaihtelevia tilanteita ja tunteita. Koulutuksessa opit asiakaskohtaamisen ja asiakaslähtöisen ajattelun merkityksestä sekä mitä tarkoittaa tunneälykäs asiakaskohtaaminen. Käymme myös läpi, miten monikanavaisuus huomioidaan asiakaskohtaamisissa, mistä asiakkaan kokemus syntyy ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Pohdimme myös, kuinka haastavastakin tilanteesta huolimatta voidaan ylittää asiakkaan odotukset.

Esittely

Luento-osuuksien lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoitteita ja yhteistä keskustelua aiheesta. Osallistujat saavat myös koulutuksen jälkeen työkirjan, jonka avulla koulutuksessa opittuja asioita voi viedä omassa työssään käytäntöön.

Paikka

TJS Opintokeskus

Ohjelma

09.30 Aamukahvi
10.00 Esittäytyminen ja orientoituminen
10.15 osio 1: Asiakaspalvelun ja kokemuksen merkitys
• Mitä on hyvä asiakaspalvelu 20-luvulla
• Miten monikanavaisuus kannattaa huomioida
• Mistä ja miten asiakkaan kokemus syntyy ja mitkä seikat siihen vaikuttavat
12.00 Lounas
13.00 osio 2: Asiakaslähtöinen ajattelu
• Kuinka haastavastakin tilanteesta huolimatta voidaan ylittää asiakkaan odotukset
• Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa ja kuinka viedä se käytäntöön
14.30 Kahvi
15.00 osio 3: Tunneälykäs asiakaspalvelu, yhteenveto
• Mitä tunneäly tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan hyödyntää asiakaspalvelussa omaa toimintaa ja vaikuttavuutta arvioitaessa sekä asiakkaan ymmärtämisessä ja palvelussa luodakseen hyvän asiakaskokemuksen
• Tasalaatuinen asiakaspalvelu asiakaspolun eri vaiheissa
• Yhteenveto/kertaus
17.00 Koulutus päättyy

Kouluttaja

Tea Klinga

Tea Klinga on tunneälykkään asiakaspalvelun, arkijohtamisen ja työyhteisön toiminnan valmentaja. Hänen tavoitteenaan on parantaa suomalaista työelämää tunneälyn, ilon ja onnistumisten huomioinnin sekä elinikäisen oppimisen kautta. Tealla on pitkä kokemus kaupan alan työtehtävistä aina asiakaspalvelusta esihenkilötehtäviin.

Kouluttajan kuva

Viimeinen ilmoittautumispäivä

20.3.2023

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja.

Lisätietoja

Lisätietoa saat osoitteesta toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai soita (09) 229 3030.

Lisää koulutuksia